ÖDÜLLÜ
YA

ZI

LI

MA

SAHİ

P

ÇOKLU

KULL

ANI

CIRLİ

K

TE

ÇALI

ŞM

A

E

KR

ANI
ActivBoard
Touch
INTERAKTIF
TAHTA
78"
ve

88"
AÇIKLAMA
ActivBoard
Touch,

gerçekten

interaktif

bir

öğrenme

deneyimi


sağlamak
için

multi-touch

işlevi,

kuru

silinebilir

yazı

yazma

ve

ödüllü
yazılımı
bir

araya

getirmektedir.

Öğretmenlere

uygun

bir

maliyetle
günlük
derslerini

destekleyecek

geniş

bir

dizi

araç

sunar.
MULTI-TOUCH
İ

NTERAKTİ

F

E

KRAN
Aynı
anda

10

dokunma

nok

tası

ve

2

kal

eml

e

çokl

u

kul

lanıetkileşimi.
İ
LGİ

ÇE

KİCİ

DERSLER
Fi
yata

dahi

l

ödül

l

ü

Cl

assFl

ow

ve

ActivI

nspi

re

yaz

ı

l

ı

ml

ar

ı


zl

a

i

nterak

tif


der
sl

er

ve

değer

l

endi

r

mel

er

haz

ı

r

layı

n

ve

uygulayı

n.
TAK
VE

ÇALI

ŞTIR
Si
steme

güç

ver

mesi

içi

n

bi

l

gi

sayar

ı


z

ı

ActivBoard

Touch’a

bağl

ayı

n
ve
hemen

kul

lanmaya

başlayı

n.
ÇOK
AMAÇLI,

KURUNE


LİR

YÜZEY
Üç
özel

l

iği

bi

r

arada

sunan

i

nterak

tif

ek

ran,

öğretmenl

ere

ve
öğrenci
l

ere

opti

mum

gör

üntü

sağl

ar,

çok

sayı

da

kul

l

anı


etk

i

l

eşi

mi

ni


destekl
er

ve

kur

u

si

l

i

nebi

l

i

r

yazma

özel

l

iği

ne

sahi

pti

r.